qədirbilməz

qədirbilməz
sif. Adama qiymət qoymayan, adamın qədrini bilməyən; yaxşılıq bilməyən. Qədirbilməz adam. – Haq bilir ki, səni necə istərəm; Ay bivəfa, qədirbilməz, bəri bax! M. P. V.. Gözəlin bəzisi bədniyyət olur; Qədirbilməz olur, bihürmət olur. Q. Z.. Gövhər qalıb qədirbilməz əlində; Tərlan olub sar əlinin dustağı. A. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • qədirbilməzlik — is. Adama qiymət qoymama, adamın qədrini bilməmə; yaxşılıq bilməmə. Qədirbilməzlik, milli etinasızlıq və insan taleyinə biganəlik faktlarından biri də Xəzər dənizində «Merkuri» gəmisində batan iki yüz İran vətəndaşının (sərnişinin) həyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irsiz — I (Qax) qədirbilməz (vardövlətin) II (Gədəbəy, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Ucar) həyasız, sırtıq. – Həmzə irsizin biridi, çox üz vermeyiη ona, sizi axırda köçəselə: jəx’ bir gün (Gədəbəy); – Nə irsiz uşaxıηız var (Ucar); – Çox irsiz üşaxlardı… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • naşükür — sif. <fars. na. . . və ər. şükür> Yaxşılığa qiymət verməyən, yaxşılıq bilməyən; qədirbilməz, nankor. Naşükür adam. – <Şəhrəbanu xanım:> Bu firənglər necə naşükür xalq olurmuşlar. Heç yaxşılıq bilməzmişlər. M. F. A.. <Cəmil:> Axı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naşükürlük — is. Yaxşılıq, hörmət bilməmə, qədirbilməzlik, nankorluq. Amma bununla belə Zeynəb bir tikə naşükürlük eləmir. C. M.. <Bəy:> Yox, naşükürlük bir şey deyil. Mən yaradandan razıyam. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”